Приноси

Данни

Този продукт съдържа GeoNames географски данни, достъпни под Creative Commons Attribution 4.0 License.

Този продукт съдържа GeoLite2 данни, създадени от MaxMind, достъпни от https://www.maxmind.com.

Специални благодарности на

  • Гинка Генова
  • Мария Христова