Условия за ползване

Виктор Семьонов (аз, мен) предоставя сайта photographerexplorer.com и различни свързани с него услуги (наречени общо "Уебсайт") на вас - потребителя, при спазване на всички изисквания, условия, бележки, съдържащи се или посочени в този документ ("Условията на ползване"), както и на всички останали споразумения между мен и вас.

Освен това, когато се използват някои услуги или материали в този уебсайт, за потребителите се отнасят всички публикувани правила, приложими към такива услуги или материали, които могат да съдържат условия и изисквания за ползване като допълнение към настоящите Условия за ползване. Всички тези насоки и правила са включени в настоящото чрез позоваване в тези Условия за ползване.

Този уебсайт включва функции и съдържание от Google maps. Използването от вас на функции и съдържание от Google maps подлежи на допълнителни условия за ползване: Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service, както и на политиката за поверителност: Google Privacy Policy.

Потребителски акаунт

За да имате достъп до някои услуги на този уебсайт, вие трябва да си направите акаунт в уебсайта. Вие се съгласявате паролата ви да бъде поверителна и сте отговорни за всяко използване на вашите акаунт и парола. Независимо от всички усилия от моя страна да запазя сигурността на потребителските акаунти, не поемам отговорност за загуби или щети, възникнали поради неспазване от вас на горепосоченото.

Запазвам си правото да премахвам, отнемам или променям вашето потребителско име, ако сметна, по моя преценка, че това име е неподходящо, неприлично или по някакъв начин неприемливо.

Поведение в уебсайта

Ползването на уебсайта e предмет на всички приложими закони и регулации и само вие сте отговорни за съдържанието на вашата комуникация чрез уебсайта. При изпращане на информация или чрез друго използване на комуникационна услуга, стая за чат, електронни съобщения, новинарска група, софтуерна библиотека или друга интерактивна услуга, която може да е достъпна за вас чрез този уебсайт, вие се съгласявате да не качвате, споделяте, изпращате или да разпространявате или спомагате за разпространяването по какъвто и да е начин на всяко съдържание, включително текст, комуникации, софтуер, изображения, звуци, данни или друга информация, която:

 • E незаконна, заплашителна, обидна, тормозеща, клеветническа, фалшива, измамна или засягаща чужда поверителност, закононарушителна, съдържаща изрични или графични описания на сексуален акт (включително, но без да е ограничено до сексуален език на буйна или заплашителна натура, насочен към друг индивид или група индивиди) или по някакъв начин нарушава моите правила и политики
 • Измъчва, тормози, унижава или заплашва индивид или група индивиди заради религия, пол, сексуална ориентация, раса, етнос, възраст или инвалидност
 • Нарушава чужд патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право, право на публичност или друго право на собственост на някоя страна
 • Представлява неразрешено или непоискано рекламиране, изпращане на нежелана електронна поща (известна като "спам"), верижни писма, всяка друга форма на неразрешено настояване или всеки вид лотария или хазарт
 • Съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, създадени за или целящи разрушаване, повреждане или ограничаване на функционирането на софтуера, хардуера или телекомуникационно оборудване, или да поврежда или да получава достъп до данни или друга информация на трета страна
 • Да се представя за друго лице или субект, включително и мен или мои представители

Аз нито подкрепям, нито поемам каквато и да е отговорност за съдържанието на материалите, които са качени или предоставени от трета страна - потребители на уебсайта. Като правило, аз не преглеждам, не контролирам или редактирам съдържанието, качено от потребителите на комуникационните услуги, чат стаи, електронни съобщения, новинарски групи, софтуерни библиотеки или друга интерактивни услуги, която могат да са достъпни чрез този уебсайт. Но аз имам правото по моя преценка да премахвам съдържание, което според мен е несъвместимо с тези Условия за ползване и с всякакви други правила за поведение на потребителя, или e вредно, осъдително или неточно. Аз не отговарям за неуспеха или за забавяне на премахването на подобно съдържание. С настоящото вие се съгласявате с такова премахване и се отказвате от всякакъв иск срещу мен, възникващ от такова премахване на съдържанието.

Освен това, вие се съгласявате да не:

 • Извличате системно данни или друго съдържание на уебсайта, за да създавате директно или индиректно колекция, компилация, база данни или директория
 • Пречите, нарушавате или създавате прекомерно натоварване на уебсайта или на мрежите и услугите, свързани с уебсайта
 • Опитвате да заобиколите мерките на уебсайта, които са създадени да предотвратят достъпа или да ограничат част от достъпа до уебсайта
 • Копирате или адаптирате софтуера на уебсайта, включително, но не само HTML, JavaScript или друг код
 • Да дешифрирате, декомпилирате, дисасемблирате или реконструирате някой от софтуера, който се съдържа или по някакъв начин съставлява част от уебсайта

Вие се съгласявате с това, че аз мога, по моя преценка да прекратя членството ви, акаунта ви или други ваши връзки с моя сайт без предизвестие, при нарушаване на някоя от горните разпоредби. Освен това, вие приемате, че аз ще окажа пълно съдействие на разследвания на нарушения в системите или сигурността на мрежите на други сайтове, включително да съдействам на правоприлагащите власти в разследване на предполагаеми криминални нарушения.

Потребителско съдържание

Този сайт ви позволява да качвате или предоставяте съдържание за публично достояние, включително без ограничения, на фотографии, описания, препоръки, текстове, писания, отзиви, коментари, предложения, изображения, графики, аудио, видео или други материали (общо "Потребителско съдържание"). Такова съдържание може да бъде видимо и за други потребители или посетители на уебсайта и от уебсайтове на трета страна и може да бъде разглеждано като неповерително.

Не предявявам право на собственост върху вашето потребителско съдържание. Вие запазвате пълната собственост на вашето потребителско съдържание и всички права на интелектуална собственост или права на друга собственост, свързана с вашето потребителско съдържание.

Вие разбирате, че вашето потребителско съдържание може да бъде разглеждано от посетители на различна възраст. Вие сте съгласни да не качвате или предоставяте съдържание, което е неподходящо за деца, включително, без ограничения, голота, полови актове, насилие, използване на наркотици и друго изрично или графично съдържание.

Чрез качване, предоставяне или иначе - осигуряване на достъп до потребителско съдържание - директно или чрез уебсайтове на трета страна, вие автоматично предоставяте, и декларирате и гарантирате, че имате право да ми предоставите, неизключително разрешение, което може да се прехвърля, да се преотдава, безплатно и за целия свят, да сервирам, да използвам, да изпълнявам, копирам, възпроизвеждам, да разкривам, да публикувам, да излъчвам, архивирам, съхранявам, запаметявам, да изпълнявам публично, да излагам публично, да преформатирам, превеждам, предавам, извличам (напълно или частично), преозаглавявам, модифицирам (за да предпазя или да представя по-добре, например) и да разпространявам такова потребителско съдържание и да създавам производни на него продукти или да включвам в други продукти такова потребителско съдържание с цел да оперирам и подобрявам уебсайта и неговите услуги и да промотирам и/или рекламирам, вас, вашето потребителско съдържание, уебсайта и неговите услуги. Това разрешение включва използване на вашето име, името на фирмата, името на франчайза, в зависимост от случая, и на всяка търговска марка, марка на услуга, търговски имена, лого и лични и търговски изображения, които предоставяте. Това разрешение ще свърши, когато изтриете вашето потребителско съдържание от този уебсайт.

Платен абонамент

Някои услуги от този сайт изискват платен абонамент. Абонаментът се заплаща предварително за един период на таксуване и се подновява автоматично след като настоящият период завърши. Периодът на таксуване на абонамента започва от датата, когато се закупи абонаментът или се поднови, и продължителността му зависи от абонаментния план. Когато абонаментният план се подновява автоматично, потребителят се таксува без предварително предизвестие.

Цените на всички абонаментни планове са достъпни на страницата Цени на уебсайта. Всички цени са в щатски долари. Запазвам си правото да променям цените на абонаментите, включително на активните абонаменти, по всяко време, след тридесетдневно предупреждение на потребителите, цената на чийто активни абонаментни планове ще бъде повишена. Освен това, аз си запазвам правото да заменям абонаментните планове (ако реша, например да преустановя някой план), включително активните абонаменти, с други планове, които по моя преценка определям като подходящи, по всяко време, след тридесетдневно предупреждение на потребителите, чиито активни абонаментни планове ще се заменят. Продължаването на ползването на уебсайта след такова предупреждение ще означава, че приемате новата цена и/или абонаментен план.

Процесът на поръчката се осъществява чрез моя онлайн дистрибутор Paddle.com. Paddle.com е моят търговец по запис във всички поръчки. Paddle предоставя справки за всички клиентски поръчки и се занимава с връщанията.

Безплатен пробен период

Аз предлагам безплатен пробен период за потребителите. По време на този период осигурявам на потребителите ограничен достъп до някои услуги, които иначе изискват платен абонамент. Щом свърши пробният период или потребителят купи платен абонамент, безплатният пробен период не може повторно да бъде активиран.

Аз си запазвам правото да променям продължителността на пробния период за потребители. Освен това си запазвам правото да ограничавам допълнително услугите, предоставени от пробния период, по всяко време и без предупреждение. Аз няма да нося отговорност пред вас или трета страна, ако упражня горните права.

Прекратяване на абонамент

Вие може да прекратите абонамента по всяко време през страницата Абонамент на уебсайта. В този случай вие ще продължите да имате достъп до услугите, осигурени от абонамента до края на периода на таксуване, след което абонаментът ще бъде деактивиран. В случай, че моите услуги повече не ви трябват, ваше задължение е да прекратите вашия абонамент преди датата на следващия период на таксуване, за да предотвратите по-нататъшни плащания.

След края на един период на таксуване, ако моят дистрибутор не получи плащане за подновяване на абонамента ви, вашият абонамент ще бъде деактивиран. В този случай, ако желаете, вие може да активирате отново вашия абонамент, като извършите неосъщественото плащане в някакъв гратисен период, определен от мен и моя дистрибутор. Като алтернативен вариант можете да закупите нов абонамент.

Когато абонаментът ви престане да бъде активен, аз ще спра да ви доставям услугите, активирани от абонамента. Аз мога да изтрия вашите данни, свързани с услугите, които вече не ви доставям, по всяко време, без предупреждение.

Възстановяване на суми

Плащания за абонаменти с период на таксуване от един месец или по-малко, подлежат на връщане, ако поискате възстановяване на сумата не по-късно от 24 часа, след като е извършено плащането. В този случай ще възстановя цялата сума, която сте заплатили.

Плащания за абонаменти с период на таксуване повече от един месец подлежат на връщане, ако поискате възстановяване на сумата не по-късно от един месец преди следващия период на таксуване. В този случай върнатата сума ще бъде пропорционална на броя пълни месеци, от датата на поискване на връщането до следващия период на таксуване.

Абонаменти, на които сумите са възстановени, ще бъдат прекратени и незабавно деактивирани. Вие можете да поискате възстановяване, като ми изпратите имейл на адрес: [email protected].

Уебсайтове на трети страни

Този сайт може да ви свърже с други сайтове в интернет или по друг начин да съдържа препратки към информация, документи, софтуер, материали и/или услуги, предоставени от други лица. Тези сайтове могат да съдържат информация или материали, които някои хора могат да счетат за неподходящи или обидни.

Тези други сайтове и лица не са под мой контрол и вие приемате, че аз не съм отговорен за точността, съответствието с авторските права, законността, приличието или другите аспекти на съдържанието на такива сайтове, нито съм отговорен за грешките или пропуските в препратките към други страни или техните продукти и услуги. Включването на такъв линк или препратка се предоставя единствено за удобство и не предполага подкрепа от мен или връзка със сайта или страната или каквато и да е гаранция, изразена или подразбираща се.

Интелектуална собственост

Ако не е посочено друго, уебсайтът е моя частна собственост и всички програмни кодове, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайта, аудио, видео, текст, фотографии и графики на уебсайта (общо "Съдържание"), и търговските марки, марките на услуги и лого, които се съдържат в него (общо "Марки"), са моя собственост или под мой контрол или за тях имам разрешение и са защитени от закона за авторското и търговското право и от други закони за интелектуалната собственост и нелоялната конкуренция в САЩ, от международните закони за авторско право и от международни конвенции. Съдържанието и марките са предоставени в уебсайта "Както е" само за ваша информация и лична употреба. С изключение на изрично предоставеното в тези Условия за ползване, никои части от Уебсайта, Съдържанието и Марките не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обединявани, препубликувани, качвани, изпращани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по какъвто и да е друг начин с комерсиална цел без моето предварително писмено съгласие.

В случай, че отговаряте на условията за ползване на този уебсайт, на вас ви e предоставено ограничено разрешение за достъп и ползване на уебсайта и за сваляне или принтиране на копие на част от Съдържанието, до което имате придобит по правилния начин достъп, само за ваша лична, некомерсиална употреба. Запазвам си правата, които изрично не са ви предоставени във и за Уебсайта, Съдържанието и Марките.

Неутралност при спорове

Този уебсайт позволява на потребителите да обявяват и да промотират своите услуги и осигурява на потребителите и посетителите да контактуват един с друг във връзка с техните услуги. Аз не наблюдавам, контролирам или участвам в услугите, предоставени или промотирани от потребителите, и не гарантирам качеството на тези услуги. Аз не съм страна в официален или неофициален договор между потребителите и посетителите на уебсайта. Аз не нося отговорност за такива договори, сделки и транзакции и няма да бъда арбитър или страна в никакъв спор, който е възникнал от или е свързан с такива договори, сделки или транзакции.

Отказ от гаранции

Съдържанието, достъпно чрез този уебсайт, често представлява мненията и преценките на даден доставчик на информация, потребител на сайт или друго лице или субект, несвързани с мен. Не подкрепям и не съм отговорен за точността или надеждността на мнение, съвет или твърдение направено от който и да е друг освен мен или мой говорител, изразяващ се в професионалния си капацитет.

Вие разбирате и сте съгласни, че могат да възникват временни прекъсвания на услугите, достъпни чрез този уебсайт, като нормални събития. Вие също разбирате и сте съгласни, че аз нямам контрол над мрежите на трети страни, които може да достъпвате при ползването на този уебсайт, и поради това закъсненията и нарушенията в други мрежови предавания са напълно извън моя контрол.

Независимо от всички мои усилия, не гарантирам надеждността на услугите на този уебсайт и не гарантирам сигурността на потребителските данни. Вие разбирате и се съгласявате, че услугите, достъпни на този уебсайт, са предоставени, "Както са" и, че в степента, разрешена от закона, аз не поемам отговорност за своевременността, изтриването, развалянето, неправилната доставка или неуспешното запазване на потребителски данни, комуникации или настройки за персонализация. Вие се съгласявате да не ме държите отговорен и да не търсите обезщетение за директни или индиректни щети, възникнали от ненадеждност, неизправност или повреда в услугите.

Международно използване

Макар че уебсайтът може да бъде достъпен от всяко място по света, аз не твърдя, че материалите на този уебсайт са подходящи или достъпни за ползване в локации извън САЩ и ЕС и достъпът до тях от територии, където тяхното съдържание е незаконно, е забранен. Тези, които решат да ползват уебсайта от други локации, го правят по своя инициатива и носят отговорност съгласно местните закони. Всяко предлагане на продукт, услуга и/или информация, направено във връзка с този уебсайт, е нищожно там, където е забранено.

Прекратяване

Ако искате да прекратите своя акаунт, може да го направите чрез страницата Настройки. След прекратяването аз ще отменя активния абонамент, който сте имали, и няма да се издават никакви по-нататъшни плащания за този абонамент.

Вие сте съгласни, че мога, по моя преценка, да прекратя или да спра вашия достъп до целия уебсайт или до част от него със или без предупреждение и по каквато и да е причина, включително без ограничения нарушаването на тези Условия са ползване. В такива случаи на вас не ви се полага никакво възстановяване на суми. Всяка заподозряна измамна, злоупотребна или нелегална дейност може да бъде основание за прекратяване на взаимоотношенията и може да бъде насочена към съответните правоприлагащи органи.

След прекратяване или спиране, независимо от причините за това, правата ви да използвате услугите, достъпни на този уебсайт, незабавно се прекратяват и вие приемате и се съгласявате, че мога незабавно да деактивирам или да изтрия вашия акаунт и цялата свързана с него информация и да затворя по-нататъшния достъп до такива файлове или до този уебсайт. Няма да нося вина пред вас или трета страна за каквито и да са претенции към мен във връзка с такова прекратяване или спиране.

Промени

Тези Условия за ползване са в сила от 18 Юни 2020. Запазвам си правата да променям понякога тези условия с последващо известяване на потребителите, които, по моя преценка, са значително засегнати от тези промени.

Ако вие продължавате да ползвате този уебсайт след такива промени, това ще представлява приемане на изменените Условия за ползване и съгласие за придържане и задължаване към изменените Условия за ползване.

Запазвам си единственото право да променям или да прекратявам този уебсайт, включително всички функции на уебсайта, по всяко време, след тридесетдневно предупреждение на потребителите с активни платени абонаменти, в случай че преустановя уебсайта или без предупреждение - в други случаи. Освен възстановяване на суми за активните абонаменти за услуги, които повече не предоставям, както следва от "Възстановяване на суми" по-горе, нямам задължения към вас или трета страна, в случай, че упражня такова право. Всички нови функции, които допълват или подобряват предишните услуги на този уебсайт, също ще подлежат на тези Условия за ползване.

Всички известия за промени, управлявани от тези Условия за ползване, ще бъдат изпращани или чрез имейл или чрез електронните съобщения на този сайт.

Приложимо право

Тези условия за ползване и всеки спор или иск, който възниква от тях или е свързан с тях, ще се управлява и тълкува съгласно вътрешните закони на България, без да се прилагат стълкновителни норми или разпоредби.

Всеки съдебен иск, действие или проява, възникваща от или свързана с тези Условия на ползване на уебсайта, ще се поставят в действие в съдилищата на България.

Контакти

Ако имате въпроси, свързани с тези Условия на ползване, моля, свържете се с мен чрез имейл на: [email protected].